Lid van Verdienste 2018

Door op in

Lid van Verdienste 2018

Zondag 4 februari werd tijdens een zeer druk bezochte receptie bij Partycentrum Ensink in Weerselo voor Prins Michel en Adjudant Wim ook het Lid van Verdienste 2018 bekend gemaakt.

Elk jaar wordt er door de Garde van oud Prinsen onafhankelijk gestemd.

Iemand komt in aanmerking voor deze eretitel wanneer men zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de gemeenschap Deurningen.

Dit jaar kwam de eer toe aan niemand minder dan Harry Koopman. In een toespraak haalde de voorzitter van de Prinsengarde Harold Oude Smeijers de verdiensten en activiteiten van Harry Koopman aan. Als blijk van waardering kreeg hij de erespeld opgespeld, behorende bij de onderscheiding Lid van Verdienste 2018 van de gemeenschap Deurningen.

Harry Koopman heeft zich op velerlei wijze ingezet voor onze gemeenschap. Door zijn werkzaamheden als directeur van de ABTB Deurningen heeft hij een belangrijke taak gehad. Op de eerste plaats om alle agrariërs van Deurningen en omstreken te voorzien van de benodigde brokken en aanverwante artikelen. Maar uiteraard was destijds ook het sociale aspect van de ABTB van belang. Dit was de plek voor het praatje en de vergaring van het nodige nieuws. Mede door deze functie wisten de mensen jou ook te vinden voor het nodige vrijwilligerswerk.

Harry is 45 jaar secretaris en penningmeester geweest van de Vincentius Vereniging in Deurningen. Door de Vincentius vereniging worden mensen geholpen die moeite hebben om bijvoorbeeld kosten voor de kinderen te betalen of anderszins in financiële problemen zijn gekomen. In deze 45 jaren zijn er vele vergaderingen geweest met soms moeilijke beslissingen.

Naast de Vincentius Vereniging is Harry ook actief voor de kerk. Vanaf 1968 is Harry actief als collectant in de kerk. Vele weekenden zorgt hij ervoor dat de collecte wordt gedaan en naderhand de gelden werden geteld. Naast de wekelijkse collectes is Harry ook actief bij actie Kerkbalans. Harry bezoekt vele adressen met het verzoek om een financiële bijdrage voor deze aktie.

Vanaf het jaar 2000 is Harry ook lid geworden van de werkgroep Onderhoud Kerkhof en Kerktuin. In deze werkgroep heeft Harry een coördineerde taak en zorgt ervoor dat met vele andere vrijwilligers het kerkhof en de tuin er altijd picobello bij ligt. In de winter zorgt Harry ook dat de toegangspaden naar de kerk en het kerkhof sneeuw- en ijsvrij zijn. Naast deze activiteiten is Harry druk met de opbouw van de kerststal, de restauratie van de kerk in de periode 2006 tot 2012 en de jaarlijkse viering van Allerzielen. Harry zorgt voor de uitgifte van de kaarsjes welke kunnen worden geplaatst op het kerkhof en reikt ze uit aan de mensen. Een dag later zorgt Harry ervoor dat alle kaarsjes weer worden opgehaald.

Ook heeft Harry lange tijd zorg gedragen voor het schoonmaken en onderhoud van de school. Op deze manier zorgde Harry voor een schone, veilige en vriendelijke omgeving voor leraren en leerlingen.

Daarnaast zet Harry zich al meer dan 25 jaar in voor het behoud van de weidevogels in het gebied Deurningen – Gammelke. Vele ritjes op de fiets naar Gammelke hebben er toe geleid dat Harry vaak één van de eerste was die wist waar de nesten van de Kievit – Wulp en Grutto lagen. Na overleg met de betreffende grondeigenaren kon een piket paaltje worden geslagen zodat het nest behouden kon blijven en de jonge vogels konden uitvliegen.

Dat de landelijke omgeving Harry aan het hart ligt blijkt ook uit het feit dat hij zorgt dat er buiten Deurningen bij de fietspaden bankjes worden geplaatst.

Tenslotte is Harry actief geweest en heeft onderdeel uitgemaakt van het dagelijks bestuur van de Stichting tot oprichting van dorpshuis – annex sporthal. Daarnaast helpt Harry nog steeds mee als vrijwilliger bij de Fancy Fair Feesten om ’s-morgens vroeg het terrein schoon te maken.

Al met al vele werkzaamheden; Harry heeft de titel lid van verdienste 2018 meer dan verdiend.

Bestuur en leden C.V. “Nettelkörnkes”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« »