Lid van Verdienste 2020; Henny Luttikhuis

Door op in

Lid van Verdienste 2020; Henny Luttikhuis

Zondag 16 februari werd tijdens een zeer druk bezochte receptie bij Partycentrum Ensink in Weerselo voor Prins Bjorn 1e en Adjudant Patrick ook het Lid van Verdienste 2020 bekend gemaakt.

Elk jaar wordt er door de Garde van oud Prinsen onafhankelijk gestemd.

Iemand komt in aanmerking voor deze eretitel wanneer men zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de gemeenschap Deurningen.

Dit jaar kwam de eer toe aan niemand minder dan Henny Luttikhuis. In een toespraak haalde de secretaris van de Prinsengarde Raymond Vrielink de verdiensten en activiteiten van Henny Luttikhuis aan. Als blijk van waardering kreeg hij de erespeld opgespeld, behorende bij de onderscheiding Lid van Verdienste 2020 van de gemeenschap Deurningen.

Henny is al vanaf het jaar 1977 betrokken bij de carnaval. Tot en met 1999 heeft Henny deel uitgemaakt van de Raad van Elf van onze carnavalsvereniging. Bij vele werkzaamheden die binnen de carnaval moesten worden uitgevoerd was hij betrokken. Hierbij kan worden gedacht aan de verspreiding jaarboekje, potgrondaktie, ophangen van de borden van ’t Nettelkörnkes Nust en ook de jury van onze optocht. Henny was ook betrokken bij de opstart van de donateurs-aktie voor de carnaval.

Na de deelname in de Raad van Elf is Henny toegetreden tot de Oale Garde. Het is mooi om te zien dat de Oale Garde 14 jaren heeft meegedaan aan onze optocht. Nu is de tijd gekomen dat de Oale Garde dit kunnen overlaten aan de jongere garde.

Naast carnaval is Henny ook altijd heel betrokken geweest bij DSVD. Bij de voetbal heeft Henny gedurende de jaren 1981 tot en met 1987 de functie van voorzitter vervuld. Daarnaast heeft hij in 1985 gepolst of er belangstelling was voor volleybal. En deze belangstelling was er inderdaad want in hetzelfde jaar is de volleybal in Deurningen opgericht. Tot en met 1989 heeft Henny deel uitgemaakt van het bestuur van de volleybal.

In het jaar 1985 was Henny ook betrokken bij de jubileumcommissie van DSVD in verband met het 50 jarig jubileum. In dat jaar is Henny vanuit de bestuursfunctie binnen DSVD betrokken geweest met de bouw van de voetbalkantine. En uiteraard heeft hij ook de handjes uit de mouwen gestoken voor de realisatie van deze nieuwe kantine of wanneer er andere zaken voor DSVD moesten worden opgepakt. Ook heeft Henny jaren onderdeel uitgemaakt van de groenploeg bij DSVD. Kortom Henny heeft voor de sportvereniging DSVD op velerlei gebied veel betekend.

Ook was Henny fanatiek in de lokale politiek. Hij maakte deel uit van Gemeentebelangen. Naast de behartiging van de belangen van de Gemeente Weerselo en vervolgens de Gemeente Dinkelland kwam Henny ook op voor de lokale belangen van Deurningen. Henny kon zich echt vastbijten in de diverse thema’s voor het dorp Deurningen. Deze functie heeft hij maar liefst 20 jaren uitgeoefend.

Tot slot maakte Henny deel uit van het oranjecomité in Deurningen. En heeft Henny in Tsjechië – het land waar hij vaak naar toe ging – gezorgd dat er verschillende vormen van donaties werden gedaan aan de lokale school zodat deze school kon blijven bestaan.

Al met al vele werkzaamheden; Henny heeft de titel Lid van Verdienste 2020 meer dan verdiend!

Bestuur en leden C.V. “Nettelkörnkes”

« »