Afgelasting Potgrondactie

Door op in

Afgelasting Potgrondactie

Enige tijd geleden hebben we u medegedeeld dat de potgrondactie is uitgesteld vanwege het coronavirus en de coronamaatregelen die de overheid landelijk heeft opgelegd. Gezien het feit dat de maatregelen nog steeds van kracht zijn en deze voorlopig waarschijnlijk ook nog van kracht zullen blijven hebben wij helaas moeten besluiten om de potgrondactie voor dit jaar definitief af te gelasten. We kunnen de veiligheid van iedereen die betrokken is bij de potgrondactie gewoonweg niet waarborgen. Dit is voor ons als carnavalsvereniging een flinke financiële tegenvaller, maar dat staat slechts in een schril contrast met alle gevolgen die het coronavirus met zich mee brengt. Het belangrijkste op dit moment is eenieders gezondheid. De potgrond staat nog bij Tuincentrum Borghuis. We willen u dan ook oproepen, uiteraard met inachtneming van de opgelegde maatregelen van de overheid, om onze lokale ondernemers te steunen en dus zoveel mogelijk lokaal te kopen.

We wensen iedereen voor nu veel gezondheid toe en dan hopen we u volgend jaar maart weer van potgrond te kunnen voorzien.

Bestuur en Potgrondcommissie CV de Nettelkörnkes

« »