Een algemene ledenvergadering die je niet had willen missen ..!

Door op in

Een algemene ledenvergadering die je niet had willen missen ..!

In verband met het coronavirus hebben we de afsluitende ledenvergadering moeten verplaatsen van 16 april naar donderdag 2 juli. Geheel volgens de richtlijnen van het RIVM kwamen in rap tempo de verslagen van de diverse commissies voorbij. Een mooie terugblik, vol herinneringen,  op het seizoen 2019/2020 onder aanvoering van onze Hoogheden Prins Bjorn 1e en zijn Adjudant Patrick.

Daarna hebben we met z’n allen in een open en positieve sfeer vooruit gekeken naar wat het carnaval 2020/2021 ons kan gaan brengen. Allereerst natuurlijk een update van de jubileumcommissie. Welke plannen zijn er gesmeed en wat zijn de acties voor de komende maanden…  Een actieve en creatieve groep die zelfs tijdens de Corona pandemie gewoon via teams doorvergaderde. Indien nodig gaf de jongere garde aan de senioren via WhatsApp uitleg zodat ook zij via Teams konden inloggen en hun stem konden laten horen.

Het reguliere programma voor het jaar 2020/2021 passeerde de revue met de natuurlijk de vraag, wat als …. Ook dat is voor ons een vraag waarop we als bestuur van de vereniging nu geen antwoord kunnen geven. De komende maanden zal het moeten uitwijzen. Komt er een tweede Corona golf en worden de regels aangescherpt of blijven we vrij van deze tweede golf en kunnen we wellicht beschikken over een geneesmiddel. De afgelopen periode zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waarbij ook de burgemeesters van de gemeentes Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Borne waren aangeschoven. Vooralsnog is er, mede door de veranderende ontwikkelingen vanuit de overheid, geen besluit genomen over hoe het carnaval er in 2020/2021 uit gaat zien. Wel zien we dat een aantal (buur)verenigingen, waarvan de hoogheden al in november opkomen, afzien van nieuwe hoogheden. Aangezien onze opkomst pas in januari plaatsvindt, geven deze twee maanden ons net wat extra rek in de tijd en kunnen we wachten tot september met het maken van een beslissing. Vanzelfsprekend houden we contact met de verenigingen, dragen ons standpunt uit en nemen actief deel aan de bijeenkomsten met de burgemeesters.

Tijdens de ALV is de bestuurssituatie besproken. Aftredend en niet herkiesbaar waren  Johnny van Rijn en Rick Tijert. Twee kameraden die 11 respectievelijk 13 jaar deel hebben uitgemaakt van het bestuur.

Johnny, een heuse Dwarsligger die aan het roer kwam bij de Nettelkörnkes. Vele mensen zullen Johnny kennen als de presentator op onze Gala. Maar als we het hierbij laten zouden we Johnny tekort doen. Johnny was de vicevoorzitter, lid van het driemanschap, kartrekker en regelneef voor de receptie, bestuurslid van het gala en Johnny had altijd een positief-kritische blik op lastige vraagstukken tijdens de vergaderingen.

Johnny, namens de verenging dank voor al die jaren dat je je hebt ingezet voor onze vereniging.

En dan Rick, 13 jaar heeft hij deel uitgemaakt van het bestuur. Eerst twee jaar als lid en daarna 11 jaar als voorzitter. Een duizendpoot die naast voorzitter ook in vele commissies zat. Altijd met een positieve inbreng en nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Of het nu tijdens het carnaval om de jeugd gaat, de ouderen, de hoogheden met hun hofdames, onze noaberverenigingen of gewoon de inwoners van Deurningen, jouw motto was: “Het gaat mij om de mensen waar je het voor doet, daar haal ik mijn voldoening uit”. Deze instelling typeert jouw karakter en de enorme gedrevenheid.

Rick, namens de verenging dank voor je tomeloze inzet, je inbreng in bijna alle commissie van onze vereniging en je rol als kartrekker voor het carnaval in Deurningen.

Gelukkig hebben Stefan Detert Oude Weme en Jack ten Haaf zich kandidaat gesteld voor de vrijgekomen bestuursfuncties. De ALV heeft hiermee ingestemd en de bestuursamenstelling ziet er nu als volgt uit.

Voorzitter en lid van driemanschap: Remco Moekotte

Vicevoorzitter en lid van driemanschap; Jack ten Haaf

Secretaresse: Richelle Koopman

Penningmeester: Lotte Meulenbroek

Vorst en lid van driemanschap: Stefan Detert Oude Weme

Lid: Jeroen Oude Smeijers

Lid: Robert Herr.

Als kers op de taart is Rick Tijert vanwege zijn bijzondere en uitzonderlijke inzet voor het carnavalsleven in Deurningen uitgeroepen tot erevoorzitter van C.V. de Nettelkörnkes”.

« »