Vereniging

CV de Nettelkörnkes is de eerste carnavalsvereniging die in het dorp Deurningen in 1966 is ontstaan. In de laatste jaren zijn er verschillende carnavalsgezelschappen bij gekomen in de gemeenschap Deurningen, zo zijn er de Jongerencarnvalsvereniging “De Dwarsliggers” en de Oudere Jongeren Carnavalsvereniging “De Fruitige Dwarskörnkes”. Naast deze officiële verenigingen zijn er nog verscheidene groepen actief binnen het Deurninger carnaval. Dit geeft aan dat het carnaval een echt dropsgebeuren is geworden. Waarbij met elkaar carnaval gevierd wordt. Voor de Nettelkörnkes gaat dat allemaal onder het verenigingsmotto “MET MEKA VEUR MEKA!”.

Top ↑
Copyright © CV de Nettelkörnkes - Alle rechten voorbehouden